Den eviga återkomsten

lösa klipp ur Gilles Deleuze: Nietzsche och filosofin:

“Den eviga återkomsten är alltså ett svar på övergångens problem. Och i denna mening får den inte tolkas som återkomsten av något som är, som är ‘ett’ eller ‘detsamma’. Vi missförstår uttrycket ‘evig återkomst’ om vi förstår det som ‘återkomsten av detsamma’. Det är inte varat som återvänder, utan snarare själva återvändandet som konstituterar varat, i samma mån som det affirmeras om blivandet och om det som förflyter.”

“Den eviga återkomsten av reaktiva krafter och dessutom återkomsten av krafternas blivande-reaktiva. Zarathustra framställer inte bara den eviga återkomsten som mystisk och hemlighetsfull, utan också som något äcklande, något som är svårt att uthärda.”

“Som etisk tanke utgör den eviga återkomsten det nya sättet att formulera den praktiska syntesen: vad du än vill, må du vilja det på ett sådant sätt att du också vill dess eviga återkomst. /…/ En sak äcklar Nietzsche: de små kompensationerna, de små nöjena man tillåter sig ‘bara en gång’. /…/
En lathet som ville sin eviga återkomst, en dumhet, låghet, feghet eller ondsinthet som skulle vilja sin eviga återkomst: detta skulle inte längre vara samma lathet, detta skulle inte längre vara samma dumhet … Nu ser vi bättre hur den eviga återkomsten här genomför urvalet. Det är tanken på den eviga återkomsten som genomför urvalen. Den gör viljandet till en helhet. /…/
1. Varför kallas den eviga återkomsten ‘den yttersta formen av nihilism’? /…/ Bara den eviga återkomsten gör den nihilistiska viljan till en hel och fullständig vilja. 2. Detta beror på att viljan till intet, sådan vi studerat den hittills, alltid har framträtt för oss i kompensation med de reaktiva krafterna /…/ 3. Vad händer när vilja till intet träder i förhållande till den eviga återkomsten? Det är endast då som den bryter sin allians med de reaktiva krafterna. Bara den eviga återkomsten kan fullborda nihilismen, eftersom den gör negationen till en negation av de reaktiva krafterna själva. /…/
I den reaktiva processen – att vändas mot sig själv – blir den aktiva kraften reaktiv. I självförstörelsen förnekas de reaktiva krafterna själva och leds till intet. Det är av denna anledning självförstörelsen kallas en aktiv handling. /…/ 1). Det är den och bara den som uttrycker krafternas blivande-aktiva: krafter blir aktiva i den mån som de reaktiva krafterna negerar sig själva /…/ Den aktiva negationen, den aktiva förstörelsen, är tillståndet hos de starka andar som förstör det reaktiva inom sig: genom att underställa det den eviga återkomstens prövning /…/
‘affirmationen av utsläckandet och förstörelsen’, det som är avgörande för en dionysisk filosofi.’ /…/
Hur långt de reaktiva krafterna än går och hur djupgående deras blivande än är, så återkommer de ändå inte. Den lilla, småsinta, reaktiva människan återkommer inte. Genom den eviga återkomsten, inom den eviga återkomsten, omvandlas negationen som kvalitet hos viljan till makt och blir affirmativ; den blir till en affirmation av negationen själv /…/ ‘Nihilismens självövervinnelse'”

“Den eviga återkomsten betyder att vara är urval. Endast det återkommer som affirmerar eller affirmeras.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s