Ingenting är så ont att det inte har något gott med sig.

Wien, den 2 maj 1890, klockan 7.46. Orientexpressen hade helt enligt sitt rykte ankommit till stationen en timme försenad.

I mörkrets och i Karpaternas hjärta, högt över Burgopasset mellan Transylvanien och Bukovina, dyker en räddare upp. Han var europe… han var samtidigt en av seklets modigaste moderniserare. På samma gång som han var ungrare. Fåfäng som han var, bröt han mot de för honom välbekanta reglerna för den finsk-ugriska språkstammen.
Endast tonhuvuden är kapabla att i det reala inskriva ett tal som går över förstående huvuden. Det är ca tio år sedan man började använda mikrofon, elektriska ledningar och tonförstärkare i stället för trattar.

Hela denna utveckling ledde till att den tidigare så populära patrioten kom att möta ett allt större motstånd i Ungern. Härskardiskursen har spelat i det symboliska registret; den vetenskapliga diskursen känner endast till det reala.

Vi måste anstränga oss för att vinna böndernas vänskap och förtroende. Kärlekens ord sänds ut, mottages, sänds ut igen av mottagaren, mottages återigen av sändaren och så vidare, och så vidare, tills förstärkaren når det värde som i växelströmsteorin kallas svängningsvidd och i den aktuella diskursen kallas kärlek.
För första gången i tänkandets historia tillåts dumheten att fortsätta i evighet.
Från och med nu är ni, och i långt större utsträckning än ni kan föreställa er, underkastade apparater eller instrument – från mikroskop till radio och television – vilka kommer att bli delar av ert vara. Ni förstår inte för närvarande den fulla innebörden av detta.

I mitten av juni stapplar en namnlös patient in på ett sjukhus i Budapest. Några årtionden tidigare anlände en ungersk äventyrare till Teheran i ett liknande tillstånd. Dr Seward flyr till sitt vetenskapliga arbete, sina medietekniska innovationer och C2HCl3OH2O. För att kunna nå “stormens öga”, måste den engelska tjänstemannen bege sig bortom the point of no return.

Informationen: Fienden har smugglat in 50 kistor fyllda med transylvanisk jord och deponerat dem på hemliga orter. I en sådan situation förutsätter varje motattack att informationen för det första koncentreras, för det andra demokratiseras och för det tredje lagras på ett absolut säkert sätt.
Ingenting är så ont att det inte har något gott med sig. Nazismen gjorde ett tvärt slut på atonalismen i Tyskland. Translatio studii sive imperii.
Men å andra sidan är priset för fonografins snabba inregistrering en extremt långsam accesstid. Alltså har, när allt kommer omkring, den ‘rasorenhet’ som utbildats haft ett avgjort välgörande inflytande. Fullständig avskiljdhet från främmande inflytande innebär stagnation.
När allt kommer omkring förhåller sig grammofonupptagningen till den ursprungliga musiken, efter vilken den är gjord, såsom konserverad frukt till färsk frukt; i den ena finns det inga vitaminer, i den andra finns det.

Vi var tvungna att söka upp byar, som låg så långt borta som möjligt från civilisationscentra och kommunikationslinjer… Vi fick leva i de fattigaste byarna, under de primitivaste förhållanden. Mäns karriärvägar.
Enligt landets sed tog vi av oss skorna och slog oss ned på mattorna, medan vår värd gjorde upp eld. Efter några minuter var rummet fyllt av kvävande rök… Det är inte för inte som vampyrer uppstår ur dammkorn i månskenet. Långsamt fylldes huset med grannar, med vilka vi fram emot klockan sju hade den mest förtroliga samvaro… Så där ja, tänkte jag, nu är det dags för fonografen. Riktigt så enkelt var det emellertid inte. Min gode sångare fruktande att han skulle förlora rösten om man sjöng i apparaten, som tydligen var djävulens påfund.
Det har alltid varit en av konstens viktigaste funktioner att framavla en efterfrågan, för vars fulla tillfredsställande tiden ännu inte är kommen. Mänskligheten, som en gång för Homeros var de olympiska gudarnas skådeobjekt, är nu för sig själv. Hennes självförfrämligande har nått den grad att hon kan uppleva sin egen förintelse som en första klassens estetisk njutning.
Undertryckandet av subjektet i den vetenskapliga diskursen är sålunda kvantifierbart: det uppgår till 84%.

Vampyrism är en kedjereaktion och kan därför bara bekämpas med hjälp av den maskinella textreproduktionens tekniker. Konstverkets tekniska reproducerbarhet befriar det för första gången i världshistorien från sitt parasitära beroende av ritualen.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s