Musil om världsförbättrarna

Läser i Mannen utan egenskaper om trenderna bland Kakaniens alla världsförbättrare:

“Den ena [gruppen] ville skylla missförhållandena i världen på någon viss enskild företeelse och krävde att denna skulle avlägsnas, och sådana företeelser var ingenting mindre än judarna eller den romerska kyrkan, socialismen, eller kapitalismen, det mekaniska tänkesättet eller försummandet av den tekniska utvecklingen, rasblandningen eller ras­chauvinismen, storgodsen eller storstäderna, intellektualiseringen eller den otillräckliga folkundervisningen. Den andra gruppen däremot pekade på ett framtida mål, vars uppnående var det absolut enda som var av nöden, och dessa eftersträvansvärda mål skilde sig vanligtvis inte från de enskilda företeelser som den första gruppen ville utrota annat än genom uttryckets känslomässiga förtecken.”

Kopimierat från Peter Englund.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s