C-M Edenborg om Georges Bataille

ur Carl-Michael Edenborgs förord till Ögats historia (Vertigo):

“Men just som med människor är det med böcker: man beundrar dem för deras fullkomlighet men älskar dem för deras brister. Ty i vissa texter är dessa brister sår som fortfarande blöder, spår av ögonblick så intensiva att skriften övergick till att bli en händelse.

Enligt Bataille (1897-1962), som aldrig officiellt erkände att han skrivit Ögats historia utan behöll pseudonymen Lord Auch, har människans tillvaro en dubbel natur, och hennes liv måste fortgå inom två olika sfärer. Den ena är överlevandets förnuftiga och nyttoinriktade dimension, där planeringen och vardagsmoralen har sin givna och nödvändiga plats, men alltid som blotta medel. Den andra är njutningens och överträdelsens heliga sfär, där våra liv förverkligar sin mening, i extasen, offret, förslösandet.”

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s