Friedrich Nietzsche: Vi filologer

VI FILOLOGER, I

Frågan i musiken.

/…/

VI FILOLOGER, IV

[65]
Grekerna är det enda geniala folket i världhistorien: också i att lära sig, det förstår de på bästa sätt och kan mer än att bara smycka och pryda med lånat, som romarna gör.
Stadsstatens uppbyggnad är en fenicisk uppfinning, till och med detta har hellenerna efterliknat. De lärde sig länge allt möjligt som glada dilettanter, även Afrodite är fenicisk. De förnekar inte heller det invandrade och icke genuina.

[70]
Grekerna geniet bland folken.
Barnslig natur. Godtrogna.
Lidelsefulla. Omedvetet lever de frambringandet av genius. Fiender till inskränkthet och kvalmighet. Smärta. Oförstående handlande. Deras slag av intuitiv insikt om eländet, med ett guldbestänkt genialt och muntert temperament. Djupsinne i förståelsen och förhärligandet av det närmaste (eld, jordbruk). Lögnaktiga. Ohistoriska. Inser instinktivt stadsstatens kulturella betydelse; centrum och periferi gynnsamma för den stora människan. (Stadsbefolkningens överskådlighet, med möjligheten att tilltala den som helhet.) Individen stegrad till högsta kraft genom stadsstaten. Misunnsamhet, avund som hos geniala människor.

[75]
Att “viljan och intellektet faller vida isär” kännetecknar geniet, och även grekerna.

[84]
Egyptierna förnam grekernas barnsliga karaktär.

[87]
Det är ett verk av all fostran att medvetna aktiviteter ombildas till mer eller mindre omedvetna; i denna mening är mänsklighetens historia dess fostran.

[95]
Det hade varit mycket lyckligare om perserna i stället för just romarna blivit herrar över grekerna.

[114]
/…/ Hur kan filologer plåga sig med frågan huruvida Homeros kunde skriva utan att begripa den mycket högre satsen att den grekiska konsten hade en lång inre fiendskap mot skriftkulturen och inte ville bli läst.

[122]
Det egentligen vetenskapliga folket, litteraturens folk, är egyptierna och inte grekerna. Det som hos grekerna ser ut som vetenskap härrör från Egypten och återvänder senare dit för att återförenas med det gamla strömdraget. Alexandrinsk kultur är en sammansmältning av hellensk och egyptisk, och om den nya tiden anknyter till de gamles kultur har den – – –

[155]
Ett tidigare kulturtillstånd finns bevarat i den religiösa kulten, som “kvarlevor”. De tider som utövar den är inte samma som uppfunnit den. Kontrasten är ofta mycket bjärt. Den grekiska kulten leder oss tillbaka till en förhomerisk mentalitet och civilisation och är det äldsta vi vet om grekerna, äldre än mytologin så som vi känner den, i hög grad ombildad av grekerna. – Kan man kalla denna kultur grekisk? Jag tvivlar. Grekerna är fullbordare, inte uppfinnare. Genom denna sköna fulländning bevarar de.

[157]
Uppgift: den gamla kulturens död oundviklig; karakterisera den grekiska som urbilden och visa hur all kultur bygger på ohållbara föreställningar.
Konstens farliga betydelse: som bevarare och beskyddare av utdöda och utdöende föreställningar. Historien i den mån den vill förflytta oss tillbaka till övervunna känslor. Att förnumma “historiskt”, vara “rättvis mot det förgångna”, är möjligt endast om vi samtidigt kommit därutöver. Men faran med den erfordrade inlevelsen är stor, så vi kan väl låda de döda begrava sina döda så att vi inte tar till oss likstanken.

[174]
Alltmer allmänna former av det förebildliga: först människor, sedan institutioner, slutligen riktningar, avsikter och brist på sådana.
Den högsta formen: att övervinna förebilden genom att gå tillbaka från tendenser till institutioner, från institutioner till människor.

[186]
Småbarnsåldern och barndomen har sitt mål inom sig själv, är inte ett stadium.

[195]
Kejsartidens greker är orkeslösa och ger en utmärkt bild av den kommande mänskligheten. De ter sig människovänliga, framför allt i jämförelse med Rom, avskyr gladiatorspel osv. – Det är helt felaktigt att härifrån dra slutsatser om deras ungdomstid.

[198]
Urbefolkningen på grekisk jord: folk av mongolisk härkomst med en träd- och ormkult. Kusten bebrämad med en semitisk bård. Trakier på sina håll. Grekerna upptog alla dessa beståndsdelar i sitt blod, inbegripet alla gudar och myter (fablerna om Odysseus rummer en del mongoliskt stoff). Den doriska folkvandringen en senare flodvåg, efter att allt undan för undan hade översvämmats. Vad är “etniska greker”? Räcker det inte att anta att italiker blandade med trakiska och semitiska element blev greker?

/…/

VI FILOLOGER, V

[18]
Man kan framställa dessa äldre filosofer som sådana som upplever den grekiska luften och de grekiska sederna som inskränkning och bannlysning, alltså självbefriare /…/
Jag ser dem som förelöparna till en reformering av grekerna, men inte av Sokrates slag. Deras reformation kom aldrig; hos Pythagoras stannade det vid en sektbildning. En frupp företeelser bär denna reformationsanda – tragedins utveckling. Empedokles är den misslyckade reformatorn; när han misslyckades återstod bara Sokrates. Därför är Aristoteles fientlighet mot Empedokles fullt föreståelig.
/…/
Grekerna stod uppenbarligen i begrepp att finna en ännu högre typ av människa än de tidigare, men den utvecklingen klipptes av. Det stannade vid grekernas tragiska tidsålder.

[30]
Sparta och Athen bemäktigade sig de centralistiska tendenserna efter perserkrigen. Något sådant fanns däremot inte 776–560: stadsstatens kultur blomstrade. Jag menar att utan perserkrigen hade idén om centralisering uppkommit genom en andlig reformation – Pythagoras?
På den tiden var festernas och kultens enhet det viktiga, och här skulle reformen ha tagit sin utgångspunkt. Tanken på en panhellensk tragedi: då hade en oändligt rikare kraft utvecklats. Varför blev det inte så? Efter att denna konst hade utvecklats i Korinth, Sikyon och Athen?

[40]
Aischylos levde och kämpade förgäves, han kom för sent. Detta är det tragiska i den grekiska historien: de största, som Demosthenes, kom för sent för att rädda folket.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s