Sammandrag av Gadaffis gröna bok

“Teorin, som lånar drag av både utopisk anarkism och konservatism, går ut på att människan bara kan vara fri och lycklig när alla jämlikt deltar i nationens styre; och nationen är samhällets högsta enhet. Till detta fogas en radikal socialistisk vision: man får bara äga ett hus eftersom ingen behöver fler, arbetarna ska styra företagen, den som brukar jorden ska äga den o.s.v. Tredje delen blandar filosofiska funderingar om nationens och mänsklighetens beskaffenhet med mer eller mindre detaljerade utlåtanden på andra områden som intresserat författaren. Ämnesföljden är förvirrande, men Gadaffi hinner recensera bl.a. lönearbete (slaveri), abort (mord), ateism (abnormt), mångetniska stater (omöjligt), åskådarsporter (nej), dagis (endast för föräldralösa), svarta människor (kommer att dominera världen) och boxning (barbariskt).
Den politiska grundidén är att alla former av representation är förkastliga.”

Aron Lund: Moammar al-Gaddafi: diktatorn som omfamnas av väst.
Världspolitikens Dagsfrågor 7/2010.

One comment

  1. Om klass:

    “no party, tribe or sect can crush others for their own interests.

    To allow such actions abandons the logic of democracy and justifies resort to the use of force. Such policies of suppression are dictatorial because they are not in the interest of the whole society, which consists of more than one class, tribe or sect, or the members of one party. There is no justification for such actions, though the dictatorial argument is that society actually consists of numerous segments, one of which must undertake the liquidation of others in order to remain solely in power.

    This exercise is not, accordingly, in the interests of the whole society but, rather, in the interests of a specific class, tribe, sect, party, or those who claim to speak for the society. Such an act is basically aimed at the member of the society who does not belong to the party, class, tribe or sect which carries out the liquidation.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s