Om att avskaffa arbetet (och på köpet även konsten)

ARBETET
I början av 1900-talet slogs våra arbetande mor- och farföräldrar för rätten till mat på bordet och tak över huvudet. Genom ansträngningar och uppoffringar vi absolut inte vill förneka dem äran av lyckades de käma till sig ett samhälle som var behagligt att leva i under nästan en hel generation.
Idag har arbetet och den romantik som omgärdat detta och dessutövare spelat ut sin roll som smörjmedel i klasskampen. Någon egentlig klassskillnad mellan arbetare och tjänstemän finns inte idag. När arbetarklassen tagit plats i sina tv-soffor tynade samhällsengagemanget bort i samma takt som deras arslen svällde.

Dagens ofta välbeställde arbetare har fräckheten att klamra sig fast vid sin underklassidentitet och ständigt ropa efter allt större bekvämlighet, men bara åt sig själv och i förlängningen möjligen den omedelbara familjekretsen. Genom att dessa par ger sig själva den av hävd ärorika titeln “arbetare” blockeras klasskampen för samhällets verkliga underklass, de arbetslösa, underbetalda, utstötta, diskriminerade.

Det finns inget politiskt parti för vilket “rätten till arbete” är något annat än en självklarhet och “full sysselsättning” något annat än ett självändamål.

Vi vet inte varför makthavarna vill att arbetslösa medborgare ska må dåligt, men vi vet att de lyckats med sina föresatser.

Vårt förslag, måhända en smula skämtsamt presenterat, men i grunden seriöst, är att helt avskaffa kroppsarbete i traditionell mening (det finns knappt något som inte skulle skötas bättre av robotar), men behålla själva ritualen. Människor ska fortfarande kunna samlas och utföra fullständigt meningslösa sysslor, vi vill bara rationalisera bort förespeglingen om nytta.

Det bästa sättet att genomföra denna förändring är att låta det nya arbetet ersätta en annan samhällsfunktion som idag blivit helt obsolet: konsten.

DET HÄR ÄR STRAFFET, FYLKINGEN 2005

ur Pontus Lundkvist: Okända djur (Galago 2008)

One comment

 1. Om “man” håller fast vid “verks-sam-heten” som det hermenutiskt yttre handlingsbegreppet; införlivas det subjektiva måttet “möda” som en delvis fysisk och psykisk aspekt inom varje slag av verksamhet… och på så vis, etymologiskt för-givet-taget, förknippas “arbete” inte synonymt med “verksamhet” utan blott med det mått av “möda och slit” som mer eller mindre ingår i varje form av verksamhet.
  Ingen verksamhet är knappast sin möda värd om den uteslutande alla “glädjeämnen” i själva verket bara innebär arbete. Vi säger knappast till en författare i skrivarlyan: – “Här e de mycke snack men lite verksta.”

  Det tycks mig som om klasskampen numera handlar om hur “alla vill ha arbete” men ingen göra jobbet. Då blir kunskap = makt en fråga om maktens kunskap som vetenskap allt annat än konst – eftersom kunskap liksom vetenskap är en konst men konsten i sig varken eller, utan just den ene eller andre aktörens aktivitet, vilken frambringar verksamheten, si eller så, i själva verket.

  “Arbetslös” är knappast den som i sin egen mödosamma, vanligtvis föga meningsskapande, verksamhet mest har att verka som sysselsättningsobjekt för den olönsamma verksamhet som – långt ifrån meningsfullt – blott sysslar med den mödans åtbörder man kallar arbets – istället för – anställningsförmedling i skenet av den politiska vilja som kallas “full sysselsättning”.

  För övrigt torde de anställningslösa, (döva, stumma, blinda, halta och lytta, m.fl. verksamma), rätteligen mer vara att likna vid arbetsgivare än de arbetskraftsköpare som i dagligt tal begåvar oss och sin mödosamma givmildhet till skänks med “arbete”.

  Handling är det (förgivettaget) omedvetet medvetna… görat… Och som tvärvetenskaplig diskursivt dispositiv handling uttryckligen en fråga om retorikernas retorik. Makten utövas inte så mycket av “kapitalet”… som fastmer… av designarnas kap-i-tal bland allehanda aktörer med blott keps på skallen som huvudsaklig bonad. Åhåjaja !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s