Största problemet med kapitalismen

Jag vill en vacker dag slå an en sträng som är som svajet på ett personligt kassettband från när man var liten eller skrovligheten i en klappande hand när man ska somna, som bara kan nå fram till några få eller bara en enda. Kapitalismen motsätter sig sådana drömmar. Enligt kapitalismen ska det vara lika för alla. Det är mitt största problem med kapitalismen.

Pontus Lundkvist i Det Grymma Svärdet #10.

One comment

  1. Pingback: blasfemiskatruppen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s