Det Grymma Svärdet om punk

Berättigandet i den gapiga och uppmärksamhetskrävande strategin var och är helt avhängigt sin utövare. I den söta lilla boken “Svensk punk 1977–81: Varför tror du vi låter som vi låter…”, som kom ut ungefär samtidigt som Det grymma svärdet #1, sitter reklambyråchefer och skivbolagsdirektörer och minns de där svettiga fyra ungdomsåren och för en läsare med analytisk förmåga står det klart att kärnvärdena och drivkraften går precis lika bra, om inte bättre, att koppla samman med den kommande yuppie-eran som med samma decenniums postproggiga vänsterpolitiska och anarkistiska aktivism. Men bara om man gör sig skyldig till ett allvarligt tankefusk och hoppar över den där dolda utövarklausulen. Punkkraftens giltighet uppgör i samma stund som den riktas nedåt. Som maktinstrument är den alltså självförstörande och det är det som är det finaste med den. Att som punkare vara sann mot sina ideal innebär att inte släppa fienden ur sikte. Makten ska bekämpas även när man själv är en del av den. /…/ I förlängningen är det punkigaste livsval man kan göra att sluta vara punkare. De mål 80-talspunkarna slogs för är i stort sett uppnådda. /…/
På samma sätt kommer allt vi kämpar för idag bara kännas bra så länge vi kämpar för det och när vi nått fram kommer allt ha blivit förvrängt och fel. Men det är så det ska vara. Livet ska röra på sig. Kulturen utvecklas oavsett vad vi gör. De kallar oss utopister, men det är moderaterna och socialdemokraterna med sina rymningssäkra fängelser som är de riktiga utopisterna. Ett samhälle ska vara ofullständigt, operfekt och fullt av fel. I samma ögonblick vi fått vad vi kämpat för ska vi kasta det ifrån oss i avsky.

ur Det Grymma Svärdet #8, september 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s