Göran Palm: Fördjupa nuet

När dagens eko endast återkastar
röster från förra valet eller kriget
och när begreppet överskådlig tid
begränsas till ett par decennier framåt
och kanske fyra fem decennier bakåt,
som om vi inte nyss haft inlandsis
och inom överskådlig tid får nästa,
blir nuet lika kort och grunt som vettet
hos dem som där hörs smattra dagsens sanning
med samma eftertryck varenda dag.
/…/
Det är nog därför det vi kallar samtid
så ofta förefaller sällsamt rik
och motsägelsefull, “en brytningstid”,
så länge den är samtida – och verkar
så torftigt lätt att tolka efteråt,
när just de får som bräkte högst har glömts
och lögnen mist den aktualitet
som gav den en så sanningsenlig uppsyn.
Först då blir kärnan synlig, kärnan av
enfald i nyhetsströmmens strida mångfald.
På nuets lågprismarknad härskar de
som datumstämplar sanningen som köttfärs,
och när den tröga kundkrets som bevarat
vanan att tänka först och handla sen
fått smak för just den sanningen och masar
sig fram till disken har den oftast hunnit
bli ersatt av en mera dagsfärsk sanning,
ty att en sanning äger nyhetsvärde
tillmäts en större vikt än att den lär
oss något nytt, om världen eller tiden.
Besinningen får kvicka på om den
ska hinna komma med i Aktuellt!

En sprutlackerad maning STÖRTA NUET
ter sig mot denna bakgrund högst befogad
men är dess värre svår att efterleva.
Vi lever ju i nuet vare sig
vi vill det eller inte, varför det
finns skäl att göra det beboeligt
i stället, hur förbistrad tiden än
kan te sig, så jag spikar hellre upp
en mindre krigisk tes: FÖRDJUPA NUET.

Gräv fram dess underrede, visa upp
dess släp av dold historia, bortglömd kunskap,
försnillad mening, avklippt sammanhang,
nedisat ursprung och ge nuet djup,
så att de som försörjer sig på att
manipulera folk i bästa fall
krisar ihop och tvingas byta jobb.
Att bila sig till frihet kostar pengar,
att läsa sig till frihet kostar möda,
och fast en läsare och en bilist
ser ut att stitta lika stilla när
de färdas är det bara läsaren
som satt sig så i rörelse att han
har chans att göra framtiden till sin.
Ge nuet djup, sätt er i rörelse!
Med dessa ord förklarar jag min nya
grundfolkhögskola invigd. Ni som läst
min text till och med denna sida är
direktkvalificerad som elev,
så ni kan genast börja vinterkursen.

Göran Palm: Sverige, en vintersaga (1984), s. 27–28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s