Göran Palm: Kultur och kvalitet

Kultur i motsats till natur är tukt,
är ans, är odling, bildning och förädling,
ser jag i bibliotekets uppslagsverk.
Kultur är kort sagt kvalitet, hör jag,
en tjänsteman där inne sammanfatta,
den buttre humanisten Harry Järv,
som utger en förnämlig tidskrift, “Fenix”.
Jag nickar bifall men vill precisera.
Kultur är kvalitet på alla fält,
i varje verksamhet där det som görs
kan göras bättre eller sämre, som
ett hus, en sång, en fest, eller en grus-
transport kan göras bättre eller sämre.
/…/
Men framför allt är jag förvissad om
att ett från nyttoproduktionen avklippt
kulturbegrepp på en gång cementerar
klassklyftorna och isolerar konsten
från allt som gör den fatt- och jämförbar.
Just de som sten för sten har rest vad Stockholm
kan skryta med av bibliotek, museer,
teatrar, högskolor, konsert- och bönhus
och de som sal för sal har inrett dem
får då utöver redan risig status
besked om att de på sin trötta fritid
måste besöka de kulturpalats
de har byggt upp på dagarna för att
få namn om sig att vara kulturella,
för vad de ägnar sina dagtidskrafter
är bara, sägs det, själlöst kroppsarbete
som snärjer dem i okulturens garn.
Just de som stundligen får kämpa för
att värna sina yrkens hantverksvärden
mot alla de ackordsuppstyckningar,
brutalprocesser, giftbesprutningar
och datastyrningar som hotar
att gröpa ur dem finner särskilt sällan
sin kvalitetskamp erkänd som kultur,
en gest som rentav kunde hjälpa dem
att slippa bytas ut mot automater.
Skapar de inte alls, de som kan konsten
att lägga grunder, mura väggar, sätta
trappsten, montera hissar, dra in rör,
ta hål för fönster, sy gardiner, måla?
Är hantverk ingen konst, bara teknik?
Har det förresten inte blivit alltmer
viktigt att ställa kvalitetskrav, läs
kulturkrav, just på vår teknologi?

Göran Palm: Sverige, en vintersaga (1984)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s