Göran Palm: Så drog sommaren förbi (1984)

Vart tog den ljuva sommartiden vägen?
Var kommer alla järnnätter ifrån?
Ett bolstervar av lika delar vård
och överdåd var länge Sveriges stolthet.
Det dämpade kommersens stötar så
fantastiskt bra att storkoncernerna
och bankerna såg ut som Folkets Hus
och staten var en tomte som gick runt
och gav oss alla klappar året om.
Ja, hela landet liknande ett bolster
där de som föll föll mjukt i ejderdun.
När vi blir gamla ska vi tala om
för våra barnbarn hur det en gång kändes
att studsa genom livet i slow motion,
från barnbidraget fram till ATP,
som Michelingubbar i viktlöst tillstånd,
en sommarsaga från Erlanders tid.
Då såg det ut som om demokratin
var starkare än kapitalet – men
det var ju bara goda konjunkturer
som i förening med en barnatro
på evig tillväxt fick vårt gamla bondland
att för en tid se ut som Gröna Lund.
Nu är det sämre ställt med bolstervaret.
Varenda stöt gör ont i samhällskroppen,
när arbetsfredens milde dr Jekyll
har blivit aggressiv som mr Hyde
och leder bondetåg för Friheten.
Då ser vi Sverige tydligare, bra!
Men vad som bjuds är ingen skönhetsssyn:
en lönekamp som haltar och en svensk
modell som rasar samman som ett korthus,
när lankorna slås ut ur leken. Dagens
affärsmän garanterar ingen jobb,
utöver cheferna och deras följe,
hur många barnfamiljers skattekronor
regeringen än öser över deras
förlustbolag som socialbidrag.
Och även vinstbolag som kammar hem
miljardkollekt från staten för export,
exempelvis i form av devalvering,
har börjat focka folk i tusental.
Datorer anses mer att lita på
än människor, de strejkar bara enskilt.
Och hela regioner lämnas öde,
som om de vore smittade av pest.

Jag tänker på vad barnen sjöng i kyrkan:
I denna ljuva sommartid. Det gick
en timme. Sen kom vintertidens snålblåst
och slet det spö som trollat fram miraklen
ur våra köpmäns plötsligt styva händer.
Förr sålde de så bra att överskottet
gav gratis sjukhusvård åt hela folket
och företaget landsortsfilialer,
nu vägrar de att sälja ens en mutter,
om inte staten först ger muttern sjukpeng,
och investerar bara utomlands.
Affärsmännen förslöas ännu mer
av penningsvärdets fall som i ett slag
förvandlat lån till dygd och sparande
till last. En pipeline suger folkets förr
räntabla banktillgodohavanden
till lånemarknaden och aktiebörsen,
där de omhändertas av nya troll-
konstnärer reavinstexperterna,
eller immunbehandlas och kläs ut
till nakna kullr inom glas och ram.
Vår svenska luftballong har tagit mark
och marken är som is: kompakt och hal.
Det spirar ingenting ur frusen mull,
men det går bra att åka kana på den!
Förr uppfann teknikerna nya redskap
som hjälpte människor att arbeta,
i dag är deras skaparkraft begränsad
till nya stoffer, former och fodral
åt gamla don – eller åt nya don
som bara hjälper folk att sluta jobba.
Numeriska maskiner, automater
och bildskärmar behöver aldrig köa
för att få jobb i industrin. De jävla
utlänningar som knycker svenskars jobb
är robotar av stål från Japan. Förr
blev ingen rik som inte sparad
privat och i sin företagsamhet,
nu är det klipp med ränteavdragsrätt
som skapar miljonärer. Lättjan rår,
för vem vill inte tjäna pengar gratis?
Man sitter i ett stenhus skuldsatt upp
till skorstenen med armarna i kors
och låter kåkens marknadsvärde stiga.
Sen låtsas man behöva kompensera
den inflation man redan tjänat på
genom att kraftigt höja hyrorna.
Så får man sjuka pengar att placera
i nya fastigheter som man skriver
på hustrun för att slippa skatt, belånar
de nya husen, köper ännu fler
i barnens fräscha namn, och snart har man
så höga räntor att dra av att man
kan deklarera noll i skatt och köpa
sig slott i Schweiz på samma gång. De går
med vinst att vara rik i Sverige! Utom
för Sverige självt vars kassakista töms.
Så blev det. Så drog sommaren förbi.

Göran Palm: Sverige, en vintersaga (1984)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s