Kairos II

Nittonhundratalet. Bara de som minns den världen kan finna något av värde hos Weiss.

Eller, det är liksom rörande att läsa Weiss, den sene Weiss, den politiske Weiss, kommunisten Weiss, troende, övertygad, engagerad, insisterande, osv. En sådan författare är inte längre möjlig, ja, otänkbar. Som om moderniteten var lika avlägsen som medeltiden eller renässansen. Men

Basen av misslyckanden. Luckor, mellanrum, gap, det närmast patologiska arbetet. Det tunna skiktet av monstruöst arbete. Den enorma anhopningen av esoteriskt material. Tilltron. Och den allt genomsyrande bristen: användbar eftersom den möjliggör fortsatt arbete. Kanske är dagens realist, tryggt förskansad i en bunker av defaitistiska projektioner, minst lika rörande. Men

Dessa politiska figurer, allesammans är de fantomer. Denna oerhörda, ofattbara uthållighet, de trodde på något, men ju djupare man trodde, desto djupare måste man också dras in i tvivel, nervositet, otålighet, krampaktig ansträngning, missmod – själv vågar jag ännu inte tro på någonting, kanske är det förklaringen till att jag måste släppa allt och bara arbeta med detta. Kopiera permutera, multiplicera – som en övning i produktivt användande av det förflutna och historien, ett användande som inte stannar vid representation eller åminnelse, utan även blir en återtillägnelse, en framtid. En åkallan? Att upprepa, kopiera, variera. Komplicera, permutera, multiplicera. Då spricker det monolitiska, då grumlas det klara. Då förvandlas historien, synbarligen lika oföränderlig som själva verkligheten, till något ofärdigt: det som nyss verkade vara fullbordat och klart öppnas därmed upp för en ny begynnelse, en fortsättning.

utdrag ur Kairos av Andrzej Tichý (Albert Bonniers förlag, 2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s