Göran Sonnevi om musiken (1975)

81.
Musiken
kan inte bortförklaras
Det går inte ens
att säga emot,
annat än
med helt ny musik

/…/

83.
att musiken!
att ingen gräns
finns för dess
utvidgning
liksom det inte finns för
matematiken
och för känslolivets
variation, förgrening, kärlekens
och hatets
ännu okända
former

Utdrag ur Göran Sonnevis dikt “Mozartvariationer; andra delen”, i diktsamlingen Det omöjliga (Albert Bonniers Förlag, 1975)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s