Befria oss från friheten!

Den liberala retoriken är tydlig: det som ska vara fritt, det är valet. Och det är valet av olika artiklar eller tjänster för konsumtion som ska vara fria. Den kapitalistiska liberalismen har inte utvecklat någon retorik kring människors behov av att kunna röra sig fritt på gator och torg, utan rädsla för hatbrott eller övergrepp. /…/ Friheten görs till en fråga om val allt medan den undermineras som rätt. Den blir konsumtion, och inte handlande. Det är definitionen av kundfriheten. Det finns ingen annan frihet än den som tillhör kunden. Och det är bara kunden som är fri.

I kundfrihetens epok hör friheten med självklarhet till individen. /…/ I kundfrihetens tidevarv hävdas att det inte finns någon kollektivitet som inte är av ondo, som inte kväser individen och det fria valet. /…/

För att finna en frihet bortom kundens kan vi gå till Hannah Arendt. /…/
Arendt visar på en egen idé om friheten, som inte är förenlig med vare sig existentialismen, upplysningen eller liberalismen. Hos Arendt blir vi fria genom andra – genom den störning det innebär att beblandas med andra kroppar och existenser. Det är en radikal tanke. Den är också genuint antiheroisk. /…/
Vi väljer inte vilken stat vi föds in i, och vi väljer inte de medborgare som vi delar vårt bröd med. Och det är, för Arendt, just detta utkastande, detta icke-val, som är den paradoxala grunden för vår verkliga frihet. Frihet är inte någonting vi kan söka oss mot. Den tvingar sig på. Friheten föds inte i ett gudlöst mörker eller någon avgrund. Den har ingenting att göra med den fullständigt meningslösa gesten att välja materiella föremål eller tjänster för konsumtion. Friheten är i stället något som iscensätts i ett sammanhang, och den visar sig inte som ett öppnande av oändliga möjligheter, utan snarare som ett störande av vårt synfält. /…/

Om vi ska tänka frihet genom pluralitet och mångfald, och varken grunda den i förnuftet eller intet, utan i skillnader, då måste vi inte bara acceptera utan också bejaka att andra människor och former av vara kommer att flikas in i vårt sätt att se, handla och tänka. Det strider kanske mot våra intuitioner om hur frihet kan manifestera sig. /…/

det slående hos Arendt är hennes paradoxala vilja att rama in varje möjlig tanke på frihet i kontingenta lagar, kollektiva gemenskaper och offentliga rum. Det finns inget möjligt handlande bortom de väggar som skapas av andras kroppar, kulturella objekt och bilder. Vårt fria handlande är inte iscensättandet av en suverän vilja. Det är snarare resultatet av en förmåga att ta till sig andra perspektiv, synsätt och sätt att varsebli. /…/
Friheten stiger fram liksom oväntat, genom en dialektik mellan enskilda varelser och offentlighetens kollektivitet, vare sig denna kollektivitet är aktuell eller förväntad.

Utdrag ur Cecilia Sjöholms artikel “Befria oss från friheten! Om att gå bortom individualismen med Hannah Arendt”, ur Subaltern 2–3/2014.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s