Inger Christensen (1969) om kapitallogiken

Det. Det var det. Så har det börjat. Det är. Det fortsätter. Rör sig. Vidare. Blir till. Blir till det och det och det. Leder vidare än det. Blir annat. Blir mer. /…/
Blir i nästa nu så nytt som något kan bli. /…/
Får kärna, substans. Får yta, brottytor, övergångar, undergångar, retning mellan enskilda delar, fri turbulens. Tar en vändning, en helt annan vändning. Vänder och vrider, vänds och vrids. Och följer en utvecklingskurva. Söker en form. Griper bakåt i tiden. Vändning efter vändning får en annan vändning.

/…/

Parafraserar. Hyser de enskilda delarnas stora ambition: att utforma allt eller alltet på sitt eget lilla sätt. Vill likna något annat. Inte längre likna sig självt. Varierar då slumpmässigt. Divergerar i språng. Fluktuerar diffust. Modulerar, nyanserar på sätt som även de moduleras, nyanseras allteftersom. På måfå, försök. Söker en form. Formar en form, som formar en form. Går längre än det. Håller fast fiktionen. Söker ett icke-liv, som inte är död.

/…/

Det har kommit till sig självt. Har kommit att kunna stå för sig självt. Har vecklat ut sig ur en massa och nått fram till det enastående. Har tecknat en utvecklingskurva och nått fram till det självskrivna uttrycket. Har förföljt sig själv och av en slump hittat sig själv, som en självklarhet.

/…/

Det ordnar sig. I sin egen värld. Sidoordnar, underordnar, överordnar. Som om det var tal om ett system.

/…/

En värld har kommit till världen inne i världen.
En hopträngd värld, ett förstenad perspektiv. /…/
Ett standardiserat kaos, med fiktionen i ordning.

/…/

På sätt och vis är det tal om frihet. Om att glömma och bli glömd. Täcka den tillfälliga döden med det tillfälliga livet.

Utdrag ur “Prologos” av Inger Christensen, ur Det (1969), i översättning av Marie Silkeberg (2009).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s