Gilles Deleuze om subjektet, sammanfattad av Fredrika Spindler

subjekt är den som nödvändigt också kan omvandlas till objekt, till föremål för andras agens och begär; /…/
Annorlunda uttryckt är subjektet den entitet, i det politiska, som både kan utöva makt och bli utsatt för den: /…/ subjektet blir därmed också den entitet vars existens måste förstås och förhandlas utifrån två olika perspektiv: dels i förhållande till andra subjekt (samexistensen), dels i förhållande till det övergripande ramverk som utgörs av Staten i en eller annan formulering. Kort sagt: subjektet /…/ utgör den minsta men mest väsentliga nämnaren i den ekvation som tecknas i termer av individualitet och kollektiv samexistens, helheten överflyglad av en statlig struktur. Att detta historiskt enhetliga, essentiella subjekt, som utgör grunden även för en senare liberal tanketradition, kritiserats /…/ har inte inneburit att det blivit mindre centralt för den politiska teorin.
/…/
Utifrån Humes Avhandling om den mänskliga naturen visar Deleuze hur subjektet skapas som en ständigt pågående serie av språng eller syntetisering av de idéer som bildas av intrycken som kommer emot sinnet. /…/ Sålunda är subjektet verkligt, men verkligt främst som effekt, /…/
Men detta avslöjande innebär inte att subjektet därmed ogiltigförklaras. /…/
Tänkandet handlar om att uppnå ett minimum av konsistens för att motstå kaos och sönderslitande krafter, ett minimum av koherens för att världen inte ska brytas upp i blixtrande snabba rörelser utan vare sig namn eller form, för att inte vår deliriska fantasi, närd och påeldad av rädslorna, fördomarna och mardrömmarna, ska ge liv åt monstruösa kreatur som uppslukar såväl oss själva som världen.

ur Fredrika Spindlers kapitel “Gilles Deleuze” i Samtida politisk teori, red. Stefan Jonsson (Tankekraft, 2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s