Houellebecq om litteraturen kontra musiken och bildkonsten

Ändå är det inte särskilt svårt att avgöra vad som är specifikt för litteraturen, denna högre konstart hos ett västerland som går mot sitt slut inför våra ögon. Musiken kan i lika hög grad som litteraturen ge uttryck för upprördhet, känslomässiga kast, yttersta sorg eller extas; konsten kan i lika hög grad som litteraturen väcka förundran och få människor att se världen med en ny blick. Men det är bara litteraturen som kan skänka kontakt med en annan mänsklig ande i dess helhet, i all dess ynkedom och storslagenhet, i all dess inskränkthet och småaktighet, med käpphästar och vidskepelser; med allt det som den rörs av, som intresserar, hetsar upp eller äcklar den.

ur Michel Houellebecq, Underkastelse (2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s