Anselm Jappe on the “laws of history”

There is no such thing as an historical tendency towards communism, revolution or emancipation, no teleology, no current upon which the forces of emancipation can be swept forward; nothing that guarantees their victory, no stages that naturally succeed one another. /…/ Social emancipation, should it happen, will be a leap into the unknown with no safety net, and not the execution of a sentence dictated by history.

On the contrary, it is the tendency to disaster that has an objective basis. /…/ Catastrophe is programmed, not emancipation; things left to run unchecked lead only into the abyss. If there are “laws of history”, they tend always to go in the wrong direction; human freedom and happiness never result from these laws but are always achieved against them.

Excerpt from the preface to Anselm Jappe, The writing on the wall. On the decomposition of capitalism and its critics (Zero Books, 2017).

One comment

 1. Lek med tanken att vi s.k. “män-i-skor” inte är en adekvat beteckning för den varelses till-varo vi är – som gäster i samvetets hus – innan alla, som var och en, går ur tidens tillvaro som blott ett minne av sorg hos de närmast kvarvarandes kommunikativt kommunicerade sär- å samvete…

  – Är å var vi då inte redan från börjans begynnelse alla, var å en för sig egen-dom-ligt, särskilt retoriskt metaforiskt metonymiskt handlandes, kommunikativt olika liknandes kommunistiska varelser… snarare än de komiska män-i-skor de flesta kommunister tror sig vara, likt de humana kommunister de givitvis alls inte entydigt är en gång för allas samvete.

  Händelsevis (av)handlas handlingen här retoriskt likt en självuppfyllande profetia… efter-som handling i sig, praxis, inte är ett objekt utan “det” som skapar objektiviteten i praktiken som det omedvetet medvetna.

  “Traditionens uppgift är inte att bevara det förgångna, utan att infria det förgångnas förhoppningar”, förkunnade kommunisten Adorno.

  Proletärer i alla länder (var för sig) – sluta förena er som det egen-dom-ligt nog nu.

  Kommunism är för oss kommunister inget tillstånd… bortom vår varelses här å nu, utöver kulturens verksamma stoffskifte med sin natur, här å där, då å när, i och med, omgivningens omedelbart i ögonblicket medelade “fysis”… “vi” är i oss själva inte blott en idé, inte en video över ett sett “standard operating procedures”, likt ett på förhand fastställt körschema… till eller från en å samma riktnings mål… av blott kocken givna rättigheter på menyn (som om det var kocken å inte matgästerna som avgör smaken på soppan).

  Män-i-skor är som pytt, torr utan grädde. We are the people… and don’t now what love is until we get that communist blues

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s