En röra av kol, olja, kultur, idéer om frihet

(Naturhistoriens återkomst, nuvarande livsform: uppbrännandet av fossila växter och djur, neomaterialism, kropparna som den enda återstoden – en röra av kol, olja, kultur, idéer om frihet.)

Utdrag ur Gunnar D Hansson, Tapeshavet (Albert Bonniers förlag, 2017)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s