gadaffi

Sammandrag av Gadaffis gröna bok

“Teorin, som lånar drag av både utopisk anarkism och konservatism, går ut på att människan bara kan vara fri och lycklig när alla jämlikt deltar i nationens styre; och nationen är samhällets högsta enhet. Till detta fogas en radikal socialistisk vision: man får bara äga ett hus eftersom ingen behöver fler, arbetarna ska styra företagen, den som brukar jorden ska äga den o.s.v. Tredje delen blandar filosofiska funderingar om nationens och mänsklighetens beskaffenhet med mer eller mindre detaljerade utlåtanden på andra områden som intresserat författaren. Ämnesföljden är förvirrande, men Gadaffi hinner recensera bl.a. lönearbete (slaveri), abort (mord), ateism (abnormt), mångetniska stater (omöjligt), åskådarsporter (nej), dagis (endast för föräldralösa), svarta människor (kommer att dominera världen) och boxning (barbariskt).
Den politiska grundidén är att alla former av representation är förkastliga.”

Aron Lund: Moammar al-Gaddafi: diktatorn som omfamnas av väst.
Världspolitikens Dagsfrågor 7/2010.