sjöberg

Ge upp idag – i morgon kan det vara för sent

.

39.
Ingenting döljer som detaljer. En människas liv är alltid låst, och blir efter hand ett mysterium, en oupplöslig härva av slump och längtan och som ingen kan riktigt förstå. Fullt av hemligheter. De detaljer som blir kvar är ett kuriosakabinett.

111.
Korsord är en amerikansk uppfinning som introducerades i svenska dagstidningar på 1920-talet, och den som sätter sig att skriva tidsfördrivets idéhistoria ska se, tror jag, att ingenting kom som korsorden att röja mark för den permanenta frågesport som pågår just nu, i alla medier, som vore livet i sin fulla längd ett läxförhör. Att allmänbildningen är ett opium för folket är möjligen för mycket sagt, men varje gång jag läser frågan om gårdagens nyhet blir jag betänksam. Vad minns du? Vad vet du? Varför besvarar du dessa idiotiska frågor?

23.
Tanken på att försvinna in i kulisserna är lika trösterik som tron på att jorden ska gå under och annat liknande. Att allt ska gå åt helvete. Krig och meteoriter. För att undvika alla missförstånd vill jag dock bedyra att jag ännu helst av allt vill bli respekterad, berömd och älskad. Gärna allt på en gång. Jag kan bara för mitt liv inte begripa hur det ska gå till, för den ofriheten är inte att leka med.

15.
Det var den vackraste dagen under hösten, alldeles i början av september. Sommarvarmt och stilla under molnfri himmel som prasslade av trollsländor, och husen såg jag, längs vägen, länsväg 666, liksom sjön från alla väderstreck, men fyndet var ett berg, ganska högt, vars topp jag nådde längs en brant lutande vandringsled genom skogen som började bakom huset i Alsen där Ågren föddes. Honingsberget.

16.
Det håglösa ordet hilltopping betecknar ett beteende, välbekant bland entomologer, som tar sig uttryck i att fjärilar och andra insekter söker sig till bergknallar och kullar i flack terräng, där hannarna sedan jävlas med varandra i kamp om det bästa reviret, på toppen, ungefär som småpojkar på en kommunal snöhög, varefter honorna anländer och låter sig befruktas av den bäste. Naturen är ingen vidare förebild

134.
”Arkitekturen är en typisk kompromissandets konst. Som verklig konst kan den knappast leva annat än under diktatur. Och även då skulle det krävas att diktatorn vore arkitekt.”

174.
Resten är pengar. Som intresserar mig. Det vore löjligt att påstå något annat. Friheten må vara en chimär, och jakten som efter vind, men pengar är pengar och de berättar alltid en historia, ibland bara om den hysteriska tid som är vår, men ändå. Pengar är när allt kommer omkring en av de bästa uppfinningarna i mänsklighetens historia, ungefär som krutet, och fastän jag vissa dagar kan uppbåda en betydande naivitet vore det mig främmande, fullkomligt, att förespråka eller ens drömma om lantligt självhushåll som förr, och bytesekonomi. Jag har bott på landet tillräckligt länge för att se allt sådant som en mardröm. Jag vill ha tillräckligt mycket stålar för att kunna gå på krogen. Konstigare än så är det inte. Och jag vet att det hör till god ton att inte tala så mycket om pengar i samband med konst men det skiter jag i

34.
Fattigdom är fel ord, slår det mig. Ågren var pank. Det är något annat. En poet jag känner skrev en gång: ”I den ekonomiska krisens tid är det dags att inse skillnaden mellan att vara pank och fattig. Fattigdomen jagar till förtvivlan i hetsen efter det mest elementära, medan pankheten bromsar begäret efter det onödiga.”

46.
I november 1909 skriver Ågren till Konstakademien, från Paris: ”Rätt intressant men allt annat än glädjande är vidare att iakttaga det jobbaresystem som här användas för att ’uppliva’ konstmarknaden. Konstnären som fordomdags helt säkert varit en person att räkna med då det gällt att skapa konst, skjuter allt mer i bakgrunden. Det blir mer och mer en sak för en association bestående av en konsthandlare – den ojämförligt viktigaste personen – en eller helst flera journalister, en färghandlare och en målare (den senare dock ej nödvändig och kan ersättas av färghandlarens yngsta biträde). Blir starten lyckad, det vill säga att kapital inte tryter, har den moderna konsthistorien snart ett nytt ’namn’ att för längre eller kortare tid inskriva på sina blad. Jag beklagar att jag kommit in på detta ämne, som strängt taget inte har med resebrev att göra, men det är så svårt att se det grova skoj som här bedrives och gå det förbi med tystnad.” Som sökte han redan från början efter anledningar att ge upp.

56.
Den svenska valutan var stark. Det är en bra förklaring till varför en mindre armé av svenska konstnärer begav sig till Italien så fort kriget var över. Isoleringens längtan, ut, bara bort, betydde såklart också mycket för migrationen söderut, men pengar är pengar.

58.
Stefan Zweig skriver: ”Vilken bild, anarkistisk, osannolik tid, dessa dagar då penningens svinnande värde fick alla andra värden i Österrike och Tyskland på glid! En epok av hänförd extas och vilda svindlerier, en enastående blandning av revoltanda och fanatism. Allt som var extravagant och okontrollerbart upplevde nu en gyllene tid: teosofi, ockultism, spiritism, somnabulism, antropologi, kiromanti, grafologi, indiska yogaläror och paracelsisk mysticism. Allt som livade skänka högsta tänkbara stimulans, varje form av rusgivande gift, morfin, kokain, heroin, fick rasande åtgång, i teaterpjäserna utgjorde blodskam och fadermord de enda verkligt uppskattade ämnena, alla normala och måttfulla former var därmed absolut bannlysta. Och ändå skulle jag inte ha velat avstå från denna kaotiska tid, vare sig i mitt eget liv eller i konstutvecklingen.”

87.
Den vildvuxna expressionismen hade passerat sin kulmen för den här gången, liksom abstrakt konkretism och andra modernistiska riktningar som spirat i ljuset av första världskrigets helveteseldar. Två steg framåt, ett steg tillbaka, som alltid. Och det som nu i stället fångade publikens intresse var det som kom att kallas Neue Sachlichkeit – Den Nya Sakligheten. Rötterna. Hantverket. Hyperinflationen var över och Adolf Hitler gjorde visserligen succé med sin voluminösa pamflett Mein Kampf, men som führer var han ännu en försumbar populist när Lotte i maj 1927 skaffade sig en stor ateljé på Friedrichsruher Strasse i stadsdelen Wilmersdorf.

11.
Anders Kilian förespråkade georgism, en politisk filosofi uppfunnen av den amerikanske ekonomen Henry George (1839–1897), vars grundtanke var att den privata äganderätten skulle omfatta allt vad en människa skapar, men inte själva jorden och andra naturresurser. Georgismens idéer om att staten måste äga jorden – skogarna, gruvorna, floderna, rubbet – alternativt beskatta sådana resurser och ingenting annat, fick nu aldrig något vidare genomslag, fastän åtminstone tyskarna försökte gestalta dem i full skala, på behörigt avstånd visserligen, i en av landets kortvariga kolonier, Jiaozhou, i Kina, före första världskriget. Först nu har de där tankarna börjat få ett uppsving igen, i våra dagars gröna ideologier. Åren runt förra sekelskiftet var en politisk loppmarknad. Man kan hitta nästan vad som helst. Och snart var även målarkonsten på väg åt alla håll, som flygmyror.

6.
I efterhand brukar man kalla dem solitärer; enslingar och särlingar och fan vet allt. Målare som går sin egen väg, oberört upphöjda, fria som fåglar, men så är det sällan, om någonsin. En hedersbetygelse bara, framsagd när orden tryter och ägnad väl mest att skyla någonting dovare, tyngre. Tvång och tvivel och förbannad ensamhet. Ingen går sin egen väg. Ingen.

fragmentariska utdrag ur Ge upp idag – i morgon kan det vara för sent av Fredrik Sjöberg (Albert Bonniers förlag, 2013)