Gottfried Benn (1953) om den moderna människans resignation och eufori

Ordet “nihilism” kanske är bäst att undvika. Nihilism är ju sedan två årtionden tillbaka ett närmast innehållslöst begrepp. Vi har – för att använda ett annat modernt uttryck – integrerat begreppet, det vill säga att vi har tagit det till oss och tillgodogjort det. Den moderna människan tänker inte nihilistiskt, hon bringar ordning i sina tankar och skapar en grundval för sin existens. Denna grundval bottnar för många människor i dag i resignation, men resignation är inte samma sak som nihilism. Resignationens perspektiv leder ända fram till mörkrets rand, men det bevarar sin hållning också inför detta mörker.

Något annorlunda förhåller det sig med pessimismen. Hos en människa som tänker tycks den vara en outplånlig affekt. /…/
Eller så behöver vi bara tänka på Asien och på buddhismen som är själva inkarnationen av allt det som pessimismen innebär av uttryck och form: utplåning – utslocknande – ett stjärnlöst intet – en pessimism av existentiell art med en uppenbar inriktning på förstörelse av allt liv i grunden. Mot denna bakgrund kan man säkert hålla med mig om att allmänheten av i dag inte är verkligt pessimistisk. Denna allmänhet är, det måste särskilt betonas, positiv. Trots krig och fältslag, trots den politiska utsiktlösheten och den stora förstörelse som tänkandet i sig har åstadkommit, är mänskligheten av i dag euforisk. På många håll framträder en bild av en mänsklighet som tror att den i grunden inte kan förlora något, och denna tro är varken religiös eller cynisk; den har snarare drag av vital trygghet, vilket är mycket förvånande.

Utdrag ur Gottfrid Benn, “Nihilistisk eller positiv?” (1953), skriftligt svar på en förfrågan från Radio Zürich. Översättning av Peter Handberg, i Det moderna jaget (Symposion, 1999)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s